विधवा निवृत्तीवेतन योजना 2021 | Vidhwa Pension Yojana

विधवा निवृत्तीवेतन

विधवा महिलांना फायदा व्हावा यासाठी विधवा निवृत्तीवेतन योजना देशातील राज्यांनी सुरू केली आहे. देशातील विविध राज्ये त्यांच्या राज्यातील …

Read more

आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2021 | Inter-Caste Marriage Online

Inter-Caste Marriage

आंतरजातीय विवाह योजना (Inter-Caste Marriage) महाराष्ट्रात आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि जातीभेद दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केली …

Read more

error: Content is protected !!